Glider Chairs / Ottoman

Previous


ModelRechten:

Het Glidersysteem is een exclusief door WolfRunPoly.eu in de EU geregistreerd model. 
Verkoop of op andere wijze verspreiden van meubels met een soortgelijk systeem is 
alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van WolfRunPoly.eu. Overtredingen zullen worden gerapporteerd bij de beherende instanties, waarna passende maatregelen genomen kunnen worden.

© WRP 01-2015